Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akadálymentesített verzió elhagyása Esélyteremtő Nonprofit Kft. - Akadálymentesített verzió
Menü kinyitása/bezárása

Projekt

>> Projekt

A szenvedélybetegség megelőzése, visszaszorítása...

 

Projekt adatok

 

A projekt általános bemutatása

Célcsoportjaink a fiatalok, családok és a velük kapcsolatba kerülő szakemberek.

A fiatal célcsoport elérésével, a tervezett tevékenységek megvalósításával célunk, hogy az általunk elért populáció a hatékony stratégiák alkalmazásával képessé váljon az egészségtudatos életmódra. A kiscsoportban megvalósuló tréningek, interaktív programok hatására önismeretük fejlődik, megtanulják felismerni és elfogadni a pozitív tulajdonságaik mellett jelen lévő negatív, fejlesztésre szoruló viselkedésformáikat. A megküzdési technikák megismerése, a nemet mondás képességének konstruktív fejlesztése megalapozza, hogy a fiatalok egy későbbi, nehezebb élethelyzetben is felismerjék döntéseik következményeit, sikeresebben kerüljék el a szerrel való kapcsolatot, más alternatívákat választva a probléma megoldására.
A hatékony kommunikációs technikák elsajátításával érdekérvényesítő képességeik erősödnek, önbizalmuk nő és társas kapcsolataik erősebbé, konfliktusmentesebbé válnak. Az egyén készségeinek fejlődése hatással van a kis és nagyobb közösségek kapcsolatainak erősödésére. Az összetartó közösségeknek pedig nagyon komoly társas támogató szerepe van, ami önmagában is jelentős védő hatással bír az egészségi állapot tekintetében. A projekt megvalósítása során további célunk, hogy a látókörünkbe került, érdeklődő fiatalok megismerkedhessenek a kortárs segítés lehetőségével. A projektnek ez a hozadéka hosszútávon biztosítaná a projekt által el nem ért, a későbbi iskolai, vagy szabadidős helyszíneken megforduló fiatalok elérését is, ami azért is kiemelkedően hatékony, mert a kortárs segítők háttere hasonló a serdülők etnikai és/vagy kulturális hátteréhez, hasonló érték és normarendszerrel bírnak, továbbá hasonló tapasztalatokat szereztek a mindennapi életben, így képesek olyan üzenetek célba juttatására, amire a szakemberek nem.
Fiatalokat célzó programjainkat iskolán kívül szervezzük, így nehezebb ugyan a fiatal populáció elérése, viszont tapasztalataink szerint a semleges helyszín és az, hogy szakembereink nem pedagógiai közösségekből kerülnek ki, segíti a bizalmi légkör korábbi kiépítését. Hosszú távú hatásként célunk, hogy a fiatalok egy része akár az egyház, akár a közösségi ellátáson belül természetes, kortárs segítőként látókörünkben maradjon, továbbá merjen segítséget kérni a kapcsolatrendszerében felbukkanó problémák esetén is.

A család, mint mikroközösség összetartó erejének erősítésével, a családon belüli kommunikáció fejlesztésével (pozitív, negatív érzések hatékony megfogalmazása, értő figyelem…) erősödik a családtagok közötti kohézió. A megfelelő kommunikációs technikák elsajátítása segít a másik jobb megértésében, csökkenti a helytelen kommunikáció, félreértés stresszhelyzeteit. A pozitív érzések tudatos kifejezése erősíti az érzelmi biztonságot, önbecsülést, a másikra való odafigyelést, mely által a problémák, mindennapi élethelyzetek adta kihívások is könnyebben kezelhetővé válnak. A fiatal egészséges személyiségfejlődéséhez elengedhetetlenül fontos a család, mint elsődleges színtér biztonságos, kiszámítható, szeretetteljes működése. A családoknak, hozzátartozóknak tervezett programok természetesen nem elegendőek a családban előforduló diszfunkciók, alulműködés kiküszöbölésére, de nagyon jó alapot ad a serdülővel kapcsolatos dilemmákkal, problémákkal, kérdésekkel küzdő családtagok számára a válaszok keresésére. Hosszú távú hasznosulása a fentieken túl, hogy a program hatására a hozzátartozói, önsegítő csoportok szerveződése erősödjön, melynek az általunk működtetett közösségi ellátások készséggel nyújtanak helyet és szükség szerint segítséget

A projekt lehetőséget nyújt arra is, hogy a fiatalokkal kapcsolatba kerülő szakemberek számára hasznos és releváns ismereteket közvetítsünk, melynek során a legteljesebb mértékben igyekszünk elérni minden érintett szakembert. Cél, hogy az információátadáson túl a közös gondolkodást, együttműködő kötelezettségvállalást, a kompetenciák teljesebb ismeretét, és jól működő partnerséget eredményezzenek a tervezett szakmai műhelyek és esetmegbeszélések. A tervezett megkeresés kiterjed a szabadidős programok szervezésében érintett szervezetekre, egyházakra, alapítványokra, egészségügyi szolgáltatókra. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a területileg illetékes család és gyermekjóléti szolgálatok és központok mindegyikét tájékoztassuk, munkakapcsolat formájában bevonjuk programjainkba úgy, hogy egyrészt ajánlani tudják eseményeinket annak a látókörükben lévő célcsoportnak, akiket megszólítunk egy-egy alkalommal, másrészt pedig számunkra is tudunk közvetlen ismeretszerzést biztosítani a speciális szakemberek segítségével építendő tudásbázis gyarapítás során. Ugyanígy megkeressük az iskolai és óvodai szociális segítőket (felvesszük a kapcsolatot az EFOP 3.2.9. standard projekten nyertes helyi szakemberekkel). Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt végrehajtása során végzett tevékenységekről folyamatosan értesüljenek, amelyek gyakorlati hasznából hosszú távon profitálni tudnak a munkájuk során. A közvetített információk, a korai felismerés, a későbbiekben is működtetett partnerség időkorlát nélkül lehetőséget nyújt az egyéni problémák komplex kezelésére is. A közösségi ellátások ezáltal könnyebben tudják működtetni a kliensek érdekében létrehozott, vagy a korai felismerésben segítséget nyújtó multidiszciplináris teameket.

 

Projekt aktualitások

Projekt befejezés: 2021.05.29.
Fenntartási jelentés: 2022.06.14.
Záró Fenntartási jelentés: 2023.06.08.

 

Kapcsolatfelvétel